Polska

Poszukiwanie odpowiedniego pracownika w obcym kraju jest nie lada wyzwaniem dla pracodawcy. Oprócz kwalifikacji zawodowych, niezbędna jest znajomość języków obcych (niemiecki, polski, angielski). Dobrego kandydata powinna cechować umiejętność odnajdywania się w nowych, często trudnych sytuacjach wynikających z różnic kulturowych, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, pewność siebie a także zdoloności przywódcze. Ponieważ nie często spotyka się takie osoby na rynku pracy, dobrze jest mieć partnera, który zajmie się wyszukaniem odpowiedniego pracownika, przy jednoczesnym uwzględnieniu proponowanego dla niego wynagrodzenia.
Oferujemy pomoc w procesie rekrutacji na terenie Polski, ponieważ wielu z nas urodziło się w Polsce i tam dorastało. Nie tylko biegle władamy językiem polskim, znamy Polską kulturę i obyczaje a także rozumiemy mentalność Polaków. Dzięki kontaktom rodzinnym, przyjacielskim i zawodowym zbudowaliśmy rozległą sieć, przy pomocy której pomagamy znaleźć w Polsce wykwalifikowanych pracowników na określone stanowisko pracy.

Kontakt przez praca@confabs.de